Regulamin promocji WA55ABI

Regulamin Promocji WA55ABI


Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z promocji WA55ABI w sklepie internetowym napieknewlosy.pl 1. Organizatorem akcji promocyjnej WA55ABI (dalej zwaną „Promocją”) jest Fractal Solutions spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Chełmżyńska 253 A,  04-458 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000905800, NIP: 5272960840, REGON: 389173213

 1. Promocja obowiązuje wyłącznie na podstawie niniejszego Regulaminu w sklepie internetowym, który dostępny jest pod adresem: www.napieknewlosy.pl

 1. Promocja rozpoczyna się 5.07.2024 i trwa do 17.07.2024 lub do chwili wyczerpania zapasów Towarów objętych niniejszą Promocją, o czym Klient zostanie poinformowany w sklepie internetowym poprzez brak możliwości zakupu Towaru objętego Promocją.

 1. Promocja obowiązuje na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

 1. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny.

 1. Promocja polega na umożliwieniu Klientowi zakupu po cenie promocyjnej produktu podlegającego Promocji, który wymieniony został w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 1. Promocja WA55ABI nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.

 1. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania. 

 1. Promocja polega na przyznaniu rabatu 99 % od ceny regularnej sprzedaży Produktów za zakupy za min. 150 złotych poprzez udostępnienie kodu rabatowego. 

 1. Kod rabatowy uprawniający do skorzystania ze zniżki zostanie udostępniony w specjalnej edycji newslettera.

 1. Kod rabatowy umożliwia Klientowi skorzystanie ze zniżki na zakup objętego promocją Towaru w prowadzonym przez Organizatora sklepie internetowym www.napieknewlosy.pl

 1. Realizacja kodu rabatowego: Aby skorzystać ze zniżki w sklepie internetowym, po skompletowaniu koszyka należy w polu “Kod rabatowy lub karta prezentowa” wpisać udostępniony przez Organizatora kod rabatowy, a następnie zatwierdzić działanie.

 1. Wszystkie zwroty lub reklamacje dotyczące wad Towarów objętych niniejszą Promocją będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu, który dostępny jest pod adresem: https://napieknewlosy.pl/policies/terms-of-service

 1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

 1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Organizatora (napieknewlosy.pl) w sekcji Regulaminy.

 1. Wszelkie kwestie nieprzewidziane w niniejszym Regulaminie reguluje Regulamin Sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

 1. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane pod adres: kontakt@napieknewlosy.pl

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 5.07.2024.

Załącznik nr 1

HAIRY TALE COSMETICS Wasabi - Stymulująca maska do skóry głowy 200ml Termin do 10/24